Grondwatersanering op het juiste niveau

Voorzichtigheid is geboden bij bodemsanering en het schoner maken van grondwater. Boren vergroot het risico op het ‘doorsijpelen’ van vervuiling van bovenaf. Mikolit® biedt de juiste afdichting voor verbuisde boringen, bij diepe en minder diepe waarnemings- en onttrekkingsputten.

Grondwatersanering op het juiste niveau

Mikolit® kleeft niet


Bij saneringen en bij  milieukundig bodemonderzoek maakt men vaak gebruik van verbuisde boringen. Bij het verwijderen van de boorbuis moet het ingebrachte afdichtingmateriaal natuurlijk niet aan de boorwand of buis blijven plakken en mee naar boven komen. Mikolit®-producten kleven niet en zijn daarin superieur.

Geïnteresseerd?

Wij informeren u graag over onze natuurlijk afdichtende oplossingen.

Neem contact met ons op

Meer of minder zwelvermogen


Een weinig zwellende variant is het meest geschikt voor gebruik bij waarnemings- en onttrekkingsputten, zoals:

Mocht er op beperkte dieptedruk onder de kleiafdichtingen ontstaan dan geven we de voorkeur aan Mikolit® met een hoger zwelvermogen:

Uiteraard moet het aanvullen dan zeer zorgvuldig gebeuren.