Bronbemaling veilig afgedicht

Retourbemalingen zijn bij (ondergrondse) bouwprojecten tegenwoordig aan de orde van de dag. Bemalingsbedrijven mogen grondwater wegpompen maar zijn verplicht de oorspronkelijke toestand weer te herstellen. Mikolit® helpt om de schade van bron- en retourbemalingen zo veel mogelijk te beperken.

Bronbemaling veilig afgedicht

Retourbemalingen beperken risico’s


Met een hoge grondwaterstand hebben we in Nederland leren leven. Een tijdelijke verlaging is vaak nodig bij bijvoorbeeld de bouw van parkeergarages of tunnels. Er bestaan echter de nodige gevaren bij het wegpompen van grote hoeveelheden grondwater:

  • verlies van drinkwater;
  • verzilting;
  • ongewenste zettingen van de bodem.

Retourbemalingen bieden vaak de oplossing. Daarbij wordt uit de bodem gepompt water op een beperkte afstand teruggepompt. Op die manier treft de waterstandverlaging een kleiner gebied en blijft de voorraad drinkwater op peil.

Oplopende druk


Zowel tijdens als na bemaling is het van belang dat de tijdelijke boorgaten worden gedicht om de oorspronkelijke situatie goed te herstellen. Hiervoor zijn verschillende Mikolit®-producten uitermate geschikt:

Bij een retourbemaling kan de druk op de Mikolit®-laag van onderaf oplopen. Daarom moet er een laag grind boven op de ‘kleiprop’ worden aangebracht. We bekijken welk Mikolit®-product het meest geschikt is voor gebruik bij een specifieke bronbemaling.

Geïnteresseerd?

Wij informeren u graag over onze natuurlijk afdichtende oplossingen.

Neem contact met ons op