Waterputten / onttrekkingsputten
Geeft voldoende afdichtende werking. In verzadigde toestand ontstaat een slappe klei, waardoor er wat zetting optreedt. Steunlaagje bij overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
Geeft voldoende afdichting. In verzadigde toestand nog stevige klei, waardoor nauwelijks zettingen. Steunlaagje bij overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
Eigenschappen overeenkomstig Mikolit 300. Bevat Magnetiet, waardoor detectie met magneetoog mogelijk is. Materiaal heeft hoger stortgewicht. Het aanbrengen van een steunlaagje bij de overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
Inzet in waterputten uitsluitend in speciale gevallen, zoals zout water of ondiep spanningswater.
 
Ga naar:
Waarnemingsputten / peilputten
Geeft voldoende afdichtende werking. In verzadigde toestand ontstaat een slappe klei, waardoor er wat zetting optreedt. Steunlaagje bij overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
Geeft voldoende afdichting. In verzadigde toestand nog stevige klei, waardoor nauwelijks zettingen. Steunlaagje bij overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen. Door kleine diameter in combinatie met hogere zweldruk zijn zettingen minimaal.
Inzetbaar in alle situaties waarin Mikolit 300 inzetbaar is. Alleen zinvol indien de diameter van de peilbuis groot genoeg is om met magneetsonde te meten. Steunlaagje bij overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
Geeft in nauwe boorgaten met meerdere peilbuizen risico op brugvorming. Met veel beleid storten maakt toepassing wel mogelijk.
 
Infiltratieputten / WKO putten
De bovenwaards gerichte druk kan de kleilaag vervormen/optillen. Alleen toepasbaar bij voldoende ballast. Bij ondiepe infiltratieputten bij voorkeur betere kwaliteit toepassen. Altijd steunlaagje bij overgang naar grof materiaal toepassen.
Goed toepasbaar bij alle infiltratieputten, waarbij voldoende ballast aanwezig is. De zweldruk geeft extra veiligheid. Steunlaagje bij overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
Materiaal is uitstekend toepasbaar bij infiltratiebronnen. Materiaal is circa 20 % zwaarder dan andere varianten. Een steunlaagje bij de overgang naar grof materiaal wordt aanbevolen.
In zeer kritische situaties, waarbij voldoende ballast moeilijk haalbaar is, wordt de kwaliteit B aanbevolen.
 
Bodem-lucht- injectie putten
 
 
 
Bodem-lucht-injectie vindt meestal in ondiepe putten van geringe diameter plaats. De ballast op de kleilaag is dan onvoldoende. Door de hogere zweldruk van Mikolit B onstaat er een grotere wandwrijving, waardoor de kleilaag toch dicht blijft.
 
Bodem-warmte- wisselaars (BWW)
Indien van een BWW slechts een beperkt aantal meters worden aangevuld is de isolerende werking van klei van ondergeschikt belang. Mikolit 00 is dan geschikt als afdichtmateriaal.
Indien van BWW slechts een beperkt aantal meters wordt aangevuld en er is sprake van bijzondere omstandigheden, zoals ondiep spanningswater of zout water, is Mikolit 300 een juiste keuze.
 
 
Indien bij BWW een belangrijk deel van het boorgat wordt afgedicht met ondoorlatend materiaal, is Mikolit Thermoseal de juiste keuze. De verbeterde thermische geleidbaarheid compenseert de isolerende werking van de klei volledig.
Vragen? Bel: +31 (0)46 - 4 526 662
Bekijk ons Youtube kanaal