FAQ

De belangrijkste vragen en antwoorden over Mikolit. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

FAQ

Over Mikolit

Beïnvloedt het zoutgehalte van het grondwater het zwelgedrag?

Bij brak of zout water is het zwelgedrag van de afdichtingspellets inderdaad aanzienlijk minder. Meestal is echter op het moment van aanvullen het boorgat gevuld met zoet water. Met dit water gaat de klei zwellen. In het algemeen geldt dat het kiezen van hogere kwaliteit voldoende is. Het verdient aanbeveling om bij twijfel advies in te winnen.

Er moet een ruimte gevuld worden van 1 m3. Hoeveel Mikolit is daarvoor nodig?

1 m3. De klei zal immers stoppen met zwellen zodra er geen wateraanvoer meer is. Met het water dat tussen de afdichtingspellets aanwezig is, zwelt deze tussenruimte dicht. Aan de omtrek van het gevulde volume is er dan al sprake van een afdichting. Als de wateraanvoer stopt dan zwelt de klei niet. Zodra er een verstoring optreedt en er is weer aanvoer van water dan start het zwellen weer. Dit betekent dat een aangebrachte kleiafdichting alleen volledig uitzwelt op die plaats waar water toetreedt. Dit betekent ook dat op het contactpunt van water en klei, een slibachtig laagje van volledig uitgezwollen klei ontstaat. Om een ruimte van 1 m3 te vullen met klei is dus 1,1 ton product nodig. 1000 kg los gestorte kleikorrels vullen een ruimte van 910 liter.

Hoe lang moet ik wachten tot ik een drukverschil kan toelaten op een kleilaag?

Minstens 24 uren. Bij eerdere belasting ontstaat het risico dat er een waterstroming ontstaat tussen de afdichtingspellets die nog niet zijn uitgezwollen. Dit kan leiden tot een niet afdichtende laag.

Is het mogelijk een stromend lek te dichten met kleikorrels?

Het is niet mogelijk om met afdichtingspellets een afdichting te realiseren in stromend water. Bij de start van het zwelproces ontstaat er aan de buitenzijde van iedere kleikorrel een sliblaagje. Het stromende water kan dit sliblaagje meevoeren. Er ontstaat een nieuw sliblaagje en het proces herhaalt zich. De ingebrachte klei wordt zo langzaam uit de ’wel’ gespoeld. Er moet dus eerst een casing geplaatst worden om de waterstroom te stoppen. Binnen deze casing kan dan een kleiprop worden aangebracht. Na 24 uren kan de casing verwijderd worden. Voorwaarde is wel dat er voldoende ballast aanwezig is boven de kleiprop.

Is er bij een groter zwelvermogen minder nodig om hetzelfde volume te vullen?

Nee. Het op te vullen volume moet altijd volledig gevuld worden met korrels.

Kan bij een kwaliteit met een geringere doorlatendheid een dunnere afdichtprop worden aangebracht?

Meestal is dit niet zo. Zodra de doorlatendheid van de kleiprop minder is dan de doorlatendheid van de af te dichten grondlaag, geldt de dikte van de aangebrachte prop en de doorlatendheid van de grondlaag. Natuurlijk, in Nederland aanwezige kleilagen hebben zelden een doorlatendheid die minder is dan 10-9 m/s.

Moeten afdichtingspellets in opslag worden afgedicht, of is de verpakking waterproof?

Pallets met een onbeschadigde krimphoes en big bags met een krimphoes zijn in principe waterdicht. Het is echter zo dat de meeste vochtproblemen ontstaan doordat overdag de zon op het product schijnt. De temperatuur in de zak neemt toe en er ontstaat condens op de binnenzijde van de zak. Dit leidt tot verkleving van afdichtingspellets. Het is aan te raden de pellets altijd af te dekken.

Waarom worden er afdichtingspellets gebruikt bij het opvullen van een boorgat?

Tijdens het boren worden kleilagen en andere moeilijk doorlatende lagen in de bodem geperforeerd. Dit betekent dat een, van nature aanwezige, afdichting verstoord wordt. Om deze te herstellen worden afdichtingspellets aangebracht die de perforatie dicht zwellen.

Wat is de levensduur van een kleiafdichting?

Mikolit korrels bestaan 100 % uit kleimineralen. Dit is een 100 % natuurproduct dat niet veroudert. De levensduur is dan ook onbegrensd.