Duurzaam gebruik van bodem energie

toepassingen04

Duurzame energie is de enige optie om ons welvaartsniveau op termijn te waarborgen. Het inzetten van aardwarmte om woningen en bedrijven op temperatuur te houden is inmiddels een gangbare techniek. Mikolit®-producten kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.

Geen nieuwe vervuiling

Het gebruik van bodemenergie kan het gebruik van fossiele brandstoffen en de productie van CO2 beperken. Natuurlijk wordt het pas echt duurzaam als er geen nieuw verontreinigingprobleem voor in de plaats komt. De bodem mag door dit soort systemen niet vervuild raken.

Perfecte afdichting

Het grote aantal boringen ten behoeve van de inzet van bodemenergie verstoren het natuurlijke bodemprofiel. Ze verschaffen verontreinigingen vrije toegang naar diepere lagen. Vooral het doorboren van slecht doorlatende grondlagen (meestal klei) vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het diepere grondwater. Mikolit®-producten hebben een onbeperkte levensduur en dichten doorboorde kleilagen dusdanig af dat verontreinigd grondwater niet dieper door kan dringen.

Warmtegeleiding

Voor open geothermische systemen zijn Mikolit® 00 en Mikolit® 300 uitermate geschikt. Voor gesloten systemen (bodemwarmtewisselaars) is niet alleen de afdichtende werking, maar ook het warmtegeleidingsvermogen van belang. Met het oog daarop ontwikkelde Terratech BV Mikolit® Thermoseal; kleikorrels met thermisch geleidende materialen. Dit afdichtmateriaal beschikt over een warmtegeleidingcoëfficiënt groter dan 2 (W/m.˚K).

Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Stel een vraag

Wilt u meer informatie over een produkt of toepassing? Stel uw vraag hieronder.
(* verplichte velden).
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Bevestig e-mailadres
Telefoonnr.
Toelichting

 

Grondwater sanering ... Vragen? Bel: +31 (0)46 - 4 526 662
Bekijk ons Youtube kanaal