Nieuws

Mikolit LoopInstaller inmiddels volop in bedrijf

11 oktober 2010 STA42989 Het plaatsen van BodemWarmteWisselaars is voor veel bedrijven alledaags werk. Zo ook voor de firma Remon uit Marum. Bij het plaatsen van een 8 tal bodemwarmtewisselaars in een dijk in Kerkdriel werd echter door het waterschap Rivierenland de eis gesteld dat de boorgaten moesten worden aangevuld m.b.v. een afdichtend materiaal, waarvoor door de firma Remon het product MikolitThermoseal werd voorgesteld.
lees verder

Nieuwe regelgeving voor grondboringen definitief.

26 juli 2010 Protocol mechanisch boren 2006 wordt protocol 2101. Mechanisch boren valt niet meer onder de BRL 2000 maar onder de nieuwe BRL 2100.
lees verder

Pomptechniek groeit uit tot Loop Installer

26 juli 2010 Pomptechniek_01 Terratech heeft t.b.v. het afdichten van boorgaten met kleine diameters in de afgelopen jaren een pomptechniek ontwikkeld, die inmiddels veelvuldig is ingezet. In het afgelopen jaar is de pomp doorontwikkeld tot een machine die in een boorgat zowel een bodemwarmtewisselaar kan installeren als het boorgat kan aanvullen. De machine is inmiddels uitgetest en geschikt voor voor seriefabricage.
lees verder

Compacte pomptechniek voor Mikolit® wordt volwassen.

20 augustus 2009 STA42451 Met het oog op de noodzaak tot het aanvullen van boorgaten met kleine diameters, is Terratech BV ruim 3 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een pomptechniek.
Dit leidde tot een prototype dat goed werkte, maar waarvan de afmetingen fors waren.
Het doel van dit prototype was het verzamelen van gegevens en parameters, waarmee een definitief model gebouwd zou kunnen worden. Nieuwe ideëen en verdere tests hebben geleid toto interessante ontwikklingen.
lees verder
Vragen? Bel: +31 (0)46 - 4 526 662
Bekijk ons Youtube kanaal