Technische gegevens Mikolit 300M

Big bags a 1000 kg
Big bags à 1000 kg
Zakken a 25 kg
Zakken à 25 kg
Pellet lengte 7-12 mm
Pellet lengte 7-12 mm
Zwelvermogen 50-70%
Zwelvermogen 50-70%

Mikolit® 300M is een modificatie van Mikolit® 300. Aan de grondstof is magnetiet, een sterk magnetisch, ijzerhoudend mineraal, toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat aangebrachte kleilagen met eenvoudige apparatuur detecteerbaar zijn, vanuit de afgewerkte put. Het zwelvermogen en de afdichtende werking van de Mikolit® 300 wordt door de toevoeging in slechts zeer beperkte mate beïnvloed. Nadat de ruimtes tussen de korrels zijn dichtgezwollen blijft er nog een ruime mate van zwelvermogen over, hetgeen ervoor zorgt dat bij eventuele verzakkingen in de bodem de kleilaag zichzelf herstelt. De kleilaag die ontstaat na wateropname is dan ook niet met water verzadigd, hetgeen leidt tot een vrij vaste kleilaag.

De kwaliteit 300M heeft sublieme storteigenschappen die ontstaan doordat het product vrij is van stof, een sterk vertraagd zwelbegin heeft, gunstige korrelafmetingen kent en dankzij de toevoeging een verhoogd soortelijk gewicht heeft. De keuze van de grondstoffen leidt er toe dat, ondanks het hoge zwelvermogen, de verkleving aan boorbuizen beperkt is, zodat inzet ook bij verbuisde boringen mogelijk is. Bij een overgang naar grind is het aan te bevelen een steunlaagje, bestaande uit grof zand aan te brengen. Ook bij toepassing in zout water blijft voldoende zwelvermogen aanwezig om een goede afdichting te verzekeren.

Technische specificaties


   
Productnaam: Mikolit® 300M
Kleur pellet: Zwart / grijs
Afmetingen pellet: Ø ± 8 mm, lengte 7 – 12 mm
Verpakking: Zakken à 25 kg / big bags à 1000 kg
Zinksnelheid in water: 21 m/min
Dichtheid verzadigd met water: 2,0 t/m3
Stortgewicht: 1,3 t/m3
Zwelbegin: 15 min
Zwelvermogen: 50 - 60% *
Waterdoorlatendheid: < 10-11 m/s
Zweldruk: 6 - 8 kN/m2
γ-straling: 80 - 100 API
*Vrije zwelling in bekerglas in gedem. water, supplementair aan poriënvolume.

Benodigde hoeveelheid

Benodigdheden Mikolit 300M

Stel een vraag

Wilt u meer informatie over een produkt of toepassing? Stel uw vraag hieronder.
(* verplichte velden).
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Bevestig e-mailadres
Telefoonnr.
Toelichting

 

Introductie Vragen? Bel: +31 (0)46 - 4 526 662 Veiligheids datablad
Bekijk ons Youtube kanaal